Vi kan hjälpa till med flytt av båtar samt charter!

Ibland behöver en båt eller ett mindre yrkesfartyg flyttas någonstans. Med våra behörigheter kan vi flytta majoriteten av svenskflaggade privatägda båtar, och många mindre yrkesbåtar och yrkesfartyg också. Vi kan även flytta många båtar som har internationell flagg och som är upp till 24 meter i längd.


Att flytta båtar utomlands är inte heller främmande för oss, vi har den erfarenheten som behövs för att transporten ska bli både effektiv och säker. Om större båtar och fartyg behöver flyttas känner vi sjökaptener vi kan kontakta, vi kan ibland även tillhandahålla personal för chartertrafik.